آزمایشگاه متالوگرافی - MET Lab

 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 

فعالیت‌های آموزشی به هر گروه آموزشی شامل ۸ نفر دانشجو بوده که مراحل کامل متالوگرافی را از ابتدای نمونه برداری تا عکاسی و بررسی ساختار بر روی نمونه‌های فولادی و چدنی و غیر آهنی فراگرفته و با مراحل کار ماکروگرافی و نیز الکتروپولیش و همچنین متالوگرافی آماری در این آزمایشگاه تدریس می‌شوند.
فعالیت‌های پژوهشی آزمایشگاه شامل متالوگرافی کامل نمونه‌های مورد پژوهش در پروژه‌های دانشجویی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) و نیز سختی سنجی میکرو و عکاسی و فیلمبرداری در صورت نیاز، اندازه‌گیری ضخامت پوشش های فلزات، عمق نفوذها، تعیین اندازه دانه‌ها، عمق ترک های سطحی و تعیین نوع ساختار است.
 
امکانات
CAPTCHA