آزمایشگاه متالورژی پودر - PWD Lab

 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 

  فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه متالورژی پودر، بررسی ویژگی‌های پودر‌ها شامل: چگالی ظاهری، چگالی خام، چگالی تف جوشی، زاویه ریزش پودر، جریان پذیری پودر، تعیین ضریب قابلیت تراکم پودر، فشردن پودر، تف جوشی تحت آتمسفرهای خنثی، احیائی و اکسیدی، بررسی‌های ریزساختاری و تعیین پارامتر چگالش است.
 

محورهای تحقیقاتی آزمایشگاه

 • آلیاژسازی مکانیکی در سیستم های نرم- نرم و ترد- نرم

 • تهیه و تولید کامپوزیت‌های زمینه فلزی

 • تهیه و تولید کامپوزیت‌های پودری ذره‌ای

 • افزایش استحکام آلیاژها با فرآیند متالورژی پودر

 • کنتاکت متریال‌ها

 • فلزات سخت

 • تولید فلزات سنگین

 • تولید پودرهای نانوسایز

 • نانوتکنولوژی

 • سنتز نانوذرات

 • سینترینگ پودرها و کامپوزیت‌ها

 
 CAPTCHA