آزمایشگاه عملیات حرارتی - HTR Lab

 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 

آزمایشگاه عملیات حرارتی، مجهز به انواع کوره‌ها، دستگاه نیتروژن دهی پلاسمایی و تجهیزات مربوط به آب‌کاری الکتریکی با هدف انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، شامل انجام پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه عملیات حرارتی و مهندسی سطح، عمدتاً پوشش‌دهی به روش آب‌کاری الکتریکی، نیتروژن‌دهی پلاسمایی، نیتروژن کربن‌دهی و اکسیژن‌دهی پلاسمایی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است.
در این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات آزمون‌های زبری سنجی، سختی سنجی، سایش به بررسی خواص سطوح عملیات شده و سایر قطعات مهندسی پرداخته می‌شود. علاوه بر فعالیت‌های فوق،دراین آزمایشگاه درس عملی آزمایشگاه عملیات حرارتی شامل انجام آزمایش‌هایی همچون تمپر، بازیابی و تبلور مجدد، عملیات کروی کردن، آزمون جمینی، نیتروژن‌دهی پلاسمایی، بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی، دما، زمان و اندازه دانه بر ریزساختار نهایی فولاد کوئنچ شده، برگزار می‌شود.
 
محورهای تحقیقاتی آزمایشگاه
محورهای تحقیقاتی در آزمایشگاه عملیات حرارتی شامل موارد ذیل است:

  • انجام عملیات مربوط به مهندسی سطح و بررسی تأثیر فرایندهای بهینه‌سازی سطح بر خواص نهایی قطعات مهندسی

  • تجربه کردن عملی مبانی و تئوری‌های دروس، در زمینه متالورژی و عملیات حرارتی، توسط دانشجویان به منظور افزایش قابلیت انجام کار عملی آن‌ها در زمینه های فوق

 
امکانات:
CAPTCHA