ازمایشگاه فناوری نانو Nano-Technology Lab (NAN)

 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 

اهداف کاری این آزمایشگاه، فراهم کردن امکانات لازم جهت تحقیقات فناوری نانو برای کلیه همکاران علاقه‌مند در دانشکده با جذب کمک‌ها و حمایت‌های مراکز و مراجع بیرونی، گسترش فناوری نانو در علوم مهندسی معدن و متالورژی، بسترسازی جهت امکان پذیرش دانشجو در رشته فناوری نانو در مقطع تحصیلات تکمیلی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، سمینارها، همایش‌ها و کنفرانس‌های فناوری نانو است.

 
محورهای تحقیقاتی آزمایشگاه مرکزی فناوری نانو
 
مطالعه و تحقیق پیرامون نانو وایرهای فلزی، پلیمری و اکسید فلزی (سرامیکی)
مطالعه و تحقیق پیرامون نانو سنسورهای فلزی، پلیمری و اکسید فلزی
مطالعه و تحقیق پیرامون نانو غشاهای سرامیکی بر پایه آلومینا
مطالعه و تحقیق پیرامون نانو غشاهای کامپوزیتی هدایت کننده پروتون در پیل سوختی
انجام فرآیندهای آماده‌سازی به روش الکتروپولیش
CAPTCHA