کتاب انتخاب مواد مهندسی منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1401/1/29 | 
کتاب انتخاب مواد مهندسی تألیف دکتر مالک نادری منتشر شد. در این کتاب به انواع مواد مهندسی و روش‌های غربال‌گری و انتخاب مواد مهندسی برای رفع نیازمندی‌ها و بلندپروازی‌های بشر پرداخته شده است. 
برای اطلاعات بیشتر و تهیه کتاب کلیک کنید.CAPTCHA