معرفی شورای صنفی

 | تاریخ ارسال: 1400/5/24 | 
هر انسان یک دیدگاه دارد اما در شورا خردها و تجربه‌ها هم‌افزایی می‌کنند تا مسائل کاملا پخته و کم عیب و نقص شوند.
شورای صنفی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی متشکل از نمایندگانی است که با رای مستقیم دانشجویان انتخاب می‌شوند. هدف  این شورا انعکاس، پیگیری حل مشکلات و ارائه خدمات بهتر به دانشجویان از طریق تعامل با مسئولان دانشگاه در محورهای متعدد است. این شورا رابطی میان جمع دانشجویان و مسئولان دانشگاه است، بنابراین به اشتراک‌گذاری نیازها و درخواست‌های دانشجویان به مسئولان دانشگاه و پیگیری آنها تا به ثمررسیدن درخواست‌ها و رفع نیازهای دانشجویان از مهم‌ترین اهداف شورای صنفی می‌باشد.
شورای صنفی دانشجویان هدف‌های زیر را دنبال می‌کند:
۱- بهبود وضعیت امور صنفی و رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب‌تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان به همراه پررنگ‌کردن نقش مشورتی و کار داوطلبانه دانشجویان طی این مسیر
۲- پیگیری مسائل و مشکلات آموزشی یکی از مهم‌ترین وظایفی است که اعضای شوراها چه در شورای صنفی کل دانشگاه و چه در شورای صنفی دانشکده خود می‌توانند داشته باشند.
۳- تقویت ارزش‌هایی چون روحیه خودباوری و اعتمادبه‌نفس، تعاون و کار جمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان و تعامل بیشتر دانشجویان و مسئولان دانشکده
۴- ایجاد بستر مهارت‌افزایی، تجربه‌اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندی‌ها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه
۵- تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعامل و از طریق مجاری قانونی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی

حسب نمایندگی، شورای صنفی همواره تلاش می‌کند فضایی فعال و بانشاط را برای مطالعه، یادگیری و پژوهش فراهم نماید و در این راه چشم به همکاری و حضور شما عزیزان دانشجو دارد. 
شورای صنفی دانشکده مهندسی مواد و متالورژیCAPTCHA