آشنایی متقابل استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/8/22 | 
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی ۹۹، 

به منظور آشنایی متقابل دانشجویان و استادان راهنمای هر گرایش و انتخاب استاد راهنمای پروژه کارشناسی ارشد، امکان برقراری ارتباط با استادان از طریق ایمیل یا سامانه جلسات آنلاین در بازه زمانی ۷ - ۱ آذرماه ۱۳۹۹ فراهم است. فهرست استادان راهنمای کارشناسی ارشد ۹۹ را دریافت کنید. برای ارتباط با استادانی که لینک اتاق آنلاین مشخص نموده‌اند، لطفاً در زمان مشخص شده، مراجعه کنید. لطفاً زمان ملاقات خود را از قبل از طریق ایمیل با اساتید، هماهنگ کنید. برای ارتباط با سایر اساتید نیز می‌توانید از طریق ایمیل یا تماس تلفنی با دفتر ایشان اقدام نمایید. لطفا فایل رزومه خود را از پیش آماده نموده و در زمان ملاقات آماده داشته باشید. لطفا توجه کنید اگر هنگام ورود به لینک آنلاین اجازه ورود نگرفتید، ممکن است فرد دیگری در اتاق آنلاین درحال گفتگو با استاد باشد. لذا چند دقیقه بعد دوباره تلاش کنید یا زمان دقیق ملاقات را جویا شوید. 


پس از گفتگو و ارتباط با استادان، برای انتخاب استاد راهنما، فرم انتخاب استاد راهنما را دریافت نموده و تکمیل کنید.
لطفا فرم تکمیل‌شده را حداکثر تا تاریخ ۹۹/۹/۱۰ به آدرس ایمیل miladrezaeiaut.ac.ir
ارسال نمایید.

CAPTCHA