‌دانش‌آموختگان ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/8/19 | 
دانش آموختگان ۱۳۹۹ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

باعث افتخار بسیار است که دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هر سال شاهد باارزش‌ترین دست‌آورد، یعنی دانش‌آموختگان شایسته است. در سال ۱۳۹۹ نیز باوجود فراز و نشیب، شماری از دانشجویان عزیز موفق شدند دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی را با کیفیت و پیروزی به پایان برسانند و با نام و نشان مهندس، دانشکده را در پی کار و زندگی خود ترک کنند. در میان دانش‌آموختگان عزیز مهندسی مواد و متالورژی ۱۳۹۹، افرادی هستند که افزون بر دریافت نشان مهندسی، موفق به کسب رتبه‌های برتر آزمون سراسری کارشناسی ارشد و پذیرش از دانشگاه‌های معتبر شده‌اند. فرصتی برای برگزاری آیین دانش‌آموختگی و گرفتن عکس یادگاری نشد. همراه با تبریک فراوان و با قدردانی از تلاش همه عزیزان، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی مفتخر است که نام این عزیزان را در فهرست افتخارات ثبت کند. 
 
 
دانش آموختگان ۱۳۹۹
کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پذیرش کارشناسی ارشد
امیرمحمد اسکندری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی مواد
نیلوفر افشاری دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی مواد
امیرحسین انیسی          دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی مواد
علی جهدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی مواد
فائزه چهارسوقی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی پزشکی
الهه سلیمانی دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی مواد
فائزه شمسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی مواد
فائزه شجاعی نیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی پزشکی
میلاد عسگری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی مواد
حمیدرضا فتوکیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی پزشکی
علی محمدصادق دانشگاه تهران، مهندسی مواد
شایا محمودزاده دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی صنایع
مهدیه السادات مهاجری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی مواد
زهرا نیازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی مواد
محمد واعظی راد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی مواد
درسا یوسفی دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی موادCAPTCHA