تازه‌های نشر

 | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 

کتاب انجماد آلیاژها، جلد اول: جدایش‌های غلظتی ماکروسکوپی منتشر شد.
مؤلف: سیدمحمدحسین میرباقری
انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چاپ: زمستان 1398CAPTCHA