سمینار آموزشی ۱۴۰۱ کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی

 | تاریخ ارسال: 1401/5/29 | 
برنامه سمینارهای آموزشی ۱۴۰۱ کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۹-۷ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری در سالن ۱۰۵ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار خواهد شد. بیشتر بخوانید ...CAPTCHA