دانشجویان دکترا دوره پژوهش: برنامه ارایه گزارش پیشرفت رساله ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/5/29 | 
برنامه ارائه گزارش پیشرفت رساله ی دانشجویان دکترا  روز یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۰ برگزار خواهد شد. در این برنامه دانشجویان دکترا طبق < جدول زمان بندی گزارش پیشرفت رساله های دکترا  ۱۴۰۱  > خلاصه ای از روند پیشرفت رساله خود را ارایه خواهند نمود.
شرکت در این برنامه برای سایر دانشجویان آزاد است.
برنامه زمان بندی ارایه هر دانشجو را اینجا دریافت کنید ... CAPTCHA