خواص مکانیکی مواد

 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 

 ارائه خدمات به دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و متقاضیان خارج از دانشکده، انجام پروژه‌های خدماتی و آزمایش‌های استاندارد مورد نیاز صنایع، انجام مشاوره
 
محورهای تحقیقاتی آزمایشگاه 
بررسی رفتار مکانیکی مواد شامل:

 • بررسی مقاومت خستگی در مواد کامپوزیتی، فلزی، سرامیکی، پلیمری (LCF, HCF)

 • بررسی مقاومت به شکست (چقرمگی شکست) K1C و J1Cدر مواد فلزی، سرامیکی، کامپوزیتی و پلیمری

تحقیق بر روی رفتار مکانیکی مواد نو، بیومواد و مواد ساختمانی نو شامل:

 • رفتار مکانیکی مواد دندانی، ژئوپلیمری، ایمپلنت، کامپوزیت‌های گچی، کامپوزیت‌های پلیمری و پارچه‌های مخصوص، نانومواد و مواد مرتبه‌ای

 • آزمایش‌های خستگی سیکل بالا و پایین

 • آزمون کشش و فشار

 • آزمون سختی

 • آزمون‌های کشش و فشار گرم در دمای بالا

 • خستگی کشش-فشار و خستگی چرخش-خمش

 • آزمایش‌ ضربه تا دمای 40- درجه سانتی‌گراد و کمتر و بالاتر از دمای محیط

 • آزمون خزش

 • تعیین گرید

 • آزمون خمش

 
 
امکانات آزمایشگاه:
 کوره oC 1200 برای عملیات آنیل: این کوره جهت انجام آزمایش تردی آبی B‏lue Brittleness یا بازگشت نقطه تسلیم و انجام عملیات حرارتی لازم از قبیل آنیل (بازیابی و تبلور مجدد) به کار می‌رود.
دستگاه سروهیدرولیک سری 8502 از کمپانی اینسترون: جهت انجام آزمایش‌های فشاری و کششی تک محوری از دمای اتاق تا درجه حرارت oC1200، انجام آزمایش خمش سه محوری، انجام آزمایش‌های خستگی تک محوری تحت شرایط بار کنترل، کرنش کنترل و تغییر مکان کنترل در درجه حرارت تا oC1200، LCF، HCF،‌ اندازه‌گیری رشد ترک خستگی، انجام آزمایش‌های چقرمگی شکست، K1C، J1C و COD.

دستگاه سختی‌سنج از کمپانی Controlab: انجام آزمایش‌های سختی‌سنجی راکول (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V)و همچنین انجام آزمایش برینل و سختی سطحی (HR15T, HR30T, HR45T, HR15N, HR30N, HR45N)
دستگاه ضربه Contralab: جهت انجام آزمایش‌های ضربه  چارپی و آیزد با چکش های 150 و 300 کیلوگرم
دستگاه خستگی خمش چرخشی: جهت انجام آزمایش‌های خستگی خمشی چرخشی بر روی نمونه‌های استوانه ای شیاردار و بدون شیار
دستگاه فشار 100 تن: جهت انجام کلیه آزمایش‌های فشار بر روی قطعات فلزی بتنی، سرامیکی و سنگ با آهنگ بارگذاری کنترل شده
دستگاه خزش حرارت بالا: انجام آزمایشهای Stress rapture  و آزمایش خزش Steady State  تا درجه حرارت 1200 درجه سانتیگراد برروی نمونه های فلزی، سوپرآلیاژ و کامپوزیت .
CAPTCHA