انتخاب مواد مهندسی

 | تاریخ ارسال: 1401/1/29 | 
تألیف: دکتر مالک نادری
انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهار ۱۴۰۱
در این کتاب روشهای انتخاب، دستکاری و مهندسی مواد موجود در طبیعت برای رفع نیازمندی‌ها یا رویاپردازی‌ها و بلندپروازی‌های بشر مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در فصل اول، در مورد دسته‌بندی انواع مواد و به ویژه مواد مهندسی مطالبی ارائه می‌شود. هرچند در این دسته‌بندی‌ها به فلزات، سرامیک‌ها، پلیمرها و مواد مرکب اشاره می‌شود؛ ولی تمرکز اصلی کتاب بر فلزات و کاربرد آنها خواهد بود. در فصل دوم به تفصیل در مورد فلزات آهنی، دسته‌بندی‌ها، خواص و کاربردهای آنها صحبت شده است. در فصل سوم، فلزات غیرآهنی با تمرکز ویژه بر آلومینیوم و آلیاژهای آن، مس و
آلیاژهای آن و آلیاژهای نیکل، روی و فلزات دیرگداز معرفی و تشریح شده است. در فصل چهارم مروری بر مفاهیم و اصول خواص مواد اعم از مکانیکی و فیزیکی صورت گرفته است.
انتخاب یک ماده مناسب برای یک کاربری خاص از میان این تعداد ماده کار بسیار پیچیده و وقت‌گیری است. استفاده از روش غربال‌گری برای کاهش منطقی تعداد مواد مهندسی مناسب برای کاربرد مورد درخواست، بسیار سودمند و تسهیل‌کننده است. در میان روش‌های متعدد غربال‌گری مواد، استفاده از نمودارهای اشبی به عنوان مبنای اصلی غربال‌گری در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. در فصل پنجم، با معرفی و تشریح نمودارهای اشبی مختلف، نحوه‌ی استفاده از آن در قالب مثال‌های متعددی آموزش داده شده است. درنهایت در فصل ششم، انتخاب نهایی ماده از میان چند ماده مهندسی غربال‌شده، با استفاده از روش‌های کمّی انتخاب مواد بر مبنای وزن‌دهی، مقیاس‌بندی، محاسبه، رتبه‌بندی ضرایب عملکردی و معیار ارزش آموزش داده شده است. نگارش و فصل‌بندی این کتاب با توجه به تجربه‌ی چندین ساله آموزش درس طراحی و انتخاب مواد مهندسی توسط نویسنده شکل گرفته است. در هر فصل، با ورود از کلیات به جزئیات، مثال‌هایی برای درک بهتر موضوع ارائه شده است. در پایان هر فصل هم سوال‌های تکمیلی برای ترغیب دانشجو و محقق برای تمرین و استفاده از آموخته‌های آن فصل برای حل مسائل مهندسی آورده شده است. با توجه به جذابیت‌ها و پویا بودن فضای علمی و مهندسی مجازی، در پایان هر فصل برخی وبسایت‌های مفید و سودمند مرتبط با موضوع آن فصل معرفی شده‌اند. این کتاب برای مطالعه و استفاده کلیه‌ی دانشجویان و مهندسین مواد و متالورژی و مکانیک در دوره‌های آموزشی دانشگاهی و بهره‌برداری در صنعت توصیه می‌شود. CAPTCHA