تصویب پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1401/1/21 | 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰

*** اطلاعیه های رسمی دانشکده از طریق ایمیل دانشگاهی، تابلو اعلانات تحصیلات تکمیلی و یا وب سایت دانشکده اعلام می­شود. مسئولیت عدم توجه به اطلاعیه ها بر عهده دانشجو است. ***

 
با توجه به تاریخ های اعلام شده توسط دانشگاه، مراحل تصویب پایان نامه، تاریخ­های مهم و شرح کارهای لازم به شرح زیر است:

۱) ۳۰/۱/۱۴۰۱ ثبت عنوان فارسی و انگلیسی در پرتال. لطفا با مراجعه به اساتید محترم راهنما عنوان پروژه خود را مشخص و سپس در پرتال وارد نمایید. این عنوان در صورت نیاز و تا زمان تصویب در گروه، قابل اصلاح است.

۲) ۴/۲/۱۴۰۱ تحویل برگه تکمیل شده و امضا شده پیشنهاد پایان نامه به استاد راهنما. فایل خام پیشنهاد پروژه (فرم پروپوزال) در وب سایت دانشکده موجود است.

۳) استاد راهنما پس از تایید و امضای پیشنهاد پروژه، فایل مربوطه را به مدیران گروه ارسال خواهد کرد. مهلت ارسال فایل توسط استاد محترم راهنما، ۱۱/۲/۱۴۰۱ است. (مدیر گروه گرایش استخراج فلزات، و گرایش خوردگی و حفاظت از مواد آقای دکتر فیروزی، و مدیر گروه گرایش شناسایی و انتخاب مواد، و گرایش جوشکاری، آقای دکتر رنجبر هستند).

۴) پس از تعیین داور داخلی توسط گروه و داوری پیشنهاد پروژه توسط وی، دانشجو موظف است ایرادات احتمالی را تصحیح و به تایید استاد محترم راهنما برساند. فایل نهایی تایید شده پیشنهاد پروژه باید تا تاریخ ۱۷/۳/۱۴۰۱ به مدیران گروه مربوطه ارسال شود.تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 CAPTCHA