طرح برگزیده

 | تاریخ ارسال: 1400/10/7 | 
همزمان با پایان یافتن هفته پژوهش و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مقام های پژوهشی برتری از سوی وزارت علوم دست یافت.
از سوی وزارت علوم دکتر مالک نادری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای طرح «جذب طلا و نقره سیانیدی توسط مواد گرافنی و امکان سنجی جایگزینی به جای کربن فعال» در بخش طرح برگزیده صنعتی انتخاب شد.
اخبار کامل را از اینجا بخوانید .CAPTCHA