بایگانی بخش آزمایشگاه ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 14 | تعداد کل بازدید های مطالب: 69,022 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ -

آزمایشگاه گام GAM Lab (Graphene and Advanced Materials Laboratory)

GAM Lab is focused on nanomaterials such as the synthesis of nanoparticles (gold, magnetite, silica, polystyrene, and platinum), core-shell nanostructures, hollow nanostructures, etc., and issues related to the recovery of metals and other valuable components. In addition to nanomaterial, GAM Lab has started researches on Materials chemistry and graphene composites since 2013. 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

بررسی های غیر‌مخرب

آزمایشگاه بررسی های غیرمخرب سرپرست: دکتر رنجبر کارشناس: مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

خوردگی

آزمایشگاه خوردگی سرپرست : دکتر رضایی ​کارشناس :مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

کارگاه پروژه

آزمایشگاه کارگاه پروژه سرپرست : دکتر میرباقری ​کارشناس : مهندس زهره وند

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

جوشکاری

آزمایشگاه جوشکاری سرپرست : دکتر فرزادی ​کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

ریخته گری و انجماد

آزمایشگاه ریخته گری و انجماد سرپرست : دکتر میرباقری ​کارشناس : مهندس زهره وند

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی سرپرست : دکتر موسوی خوئی کارشناس : مهندس مولایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

متالورژی پودر

آزمایشگاه متالورژی پودر سرپرست : دکتر پروین کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

عملیات حرارتی

آزمایشگاه عملیات حرارتی سرپرست : دکتر محبوبی کارشناس : مهندس صبوری

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

خواص مکانیکی مواد

خواص مکانیکی مواد سرپرست :دکتر دهقانی کارشناس : زهره وند

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

شکل دادن فلزات

آزمایشگاه شکل دادن فلزات سرپرست : دکتر کتابچی کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

متالورژی استخراجی

آزمایشگاه متالورژی استخراجی سرپرست :دکتر فیروزی کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

فناوری نانو

ازمایشگاه مرکزی فناوری نانو سرپرست : دکتر حق شناس کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

اتصالات نوین

آزمایشگاه اتصالات نوین سرپرست : دکتر میرصالحی کارشناس : مهندس محب حوری