بایگانی بخش آزمایشگاه‌ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 14 | تعداد کل بازدید های مطالب: 114,465 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ -

آزمایشگاه گام GAM Lab (Graphene and Advanced Materials Laboratory)

GAM Lab is focused on nanomaterials such as the synthesis of nanoparticles (gold, magnetite, silica, polystyrene, and platinum), core-shell nanostructures, hollow nanostructures, etc., and issues related to the recovery of metals and other valuable components. In addition to nanomaterial, GAM Lab has started researches on Materials chemistry and graphene composites since ۲۰۱۳. 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

‌آزمایشگاه بررسی‌های غیرمخرب - (NDT) Non-Distractive Testing Lab

سرپرست: دکتر رنجبر کارشناس: مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه خوردگی - COR Lab

سرپرست : دکتر رضایی ​کارشناس :مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

کارگاه پروژه - PRO Lab

سرپرست : دکتر میرباقری ​کارشناس : مهندس زهره وند

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه جوشکاری - WEL Lab

سرپرست : دکتر فرزادی ​کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه ریخته‌گری و انجماد -  SOL Lab

سرپرست : دکتر میرباقری ​کارشناس : مهندس زهره وند

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه متالوگرافی - MET Lab

سرپرست : دکتر موسوی خوئی کارشناس : مهندس مولایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه متالورژی پودر - PWD Lab

سرپرست : دکتر پروین کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه عملیات حرارتی - HTR Lab

سرپرست : دکتر محبوبی کارشناس : مهندس صبوری

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

خواص مکانیکی مواد - MEC Lab

سرپرست :دکتر دهقانی کارشناس : زهره وند

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه شکل‌دادن فلزات - FOR Lab

سرپرست : دکتر کتابچی کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه متالورژی استخراجی - EXT Lab

سرپرست :دکتر فیروزی کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

ازمایشگاه فناوری نانو Nano-Technology Lab (NAN)

سرپرست : دکتر حق شناس کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه اتصالات نوین - Joining Lab (JOI)

سرپرست : دکتر میرصالحی کارشناس : مهندس محب حوری