بایگانی بخش پژوهش دوره کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,720 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ -

سمینار آموزشی ۱۴۰۱ مهندسی مواد و متالورژی

برنامه سمینارهای آموزشی ۱۴۰۱ کارشناسی ارشد (برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۰) دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۹-۷ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری در سالن ۱۰۵ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار خواهد شد. جدول زمان‌بندی سمینار آموزشی ۱۴۰۱ را دریافت کنید ...

img_yw_news
شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ -

سمینار آموزشی ۱۴۰۲ مهندسی مواد و متالورژی

سمینارهای آموزشی ۱۴۰۲ کارشناسی ارشد (برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱) دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۱۴-۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ در سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی (حضوری) برگزار خواهد شد. جزییات سمینارهای کارشناسی ارشد را بخوانید ...

img_yw_news
شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ -

سمینار آموزشی ۱۴۰۳ مهندسی مواد و متالورژی

سمینارهای آموزشی ۱۴۰۳ کارشناسی ارشد (برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۲) دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۷-۵ شهریورماه ۱۴۰۳ در سالن ۱۰۵ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی (حضوری) برگزار خواهد شد. جزییات سمینارهای کارشناسی ارشد را بخوانید ...

img_yw_news
یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ -

فهرست پذیرش کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

رویه اختصاص استاد راهنمای کارشناسی ارشد، ظرفیت پذیرش و فهرست استادان راهنما و زمینه‌های پژوهشی برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد ۱۴۰۲ در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی را اینجا ببینید ...