بایگانی بخش راهنمای پژوهش

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ -

گزارش‌نویسی

گزارش یک گفتگو است ...  الگوی گزارش‌نویسی و راهنمای نگارش پایان‌نامه بازبینه (چک لیست) ویرایش گزارش و پایان‌نامه

img_yw_news
جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ -

خودآموز پژوهش