دانشجویان کارشناسی ارشد ـ ترم ۶

 | تاریخ ارسال: 1399/9/30 | 

دانشجویان کارشناسی ارشد ـ ترم ۶

دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم ۵ را گذرانده‌اند و نیاز به تمدید دوره پس از ترم ۵ دارند لازم است حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ درخواست خود را برای تمدید دوره در ترم دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به ایمیل استاد راهنمای خود ارسال نمایند. درغیراین‌صورت نسبت به انجام مراحل مربوط به دفاع از پایان‌نامه خود اقدام نمایند.
CAPTCHA