دانشجویان دکتری ـ گزارش پیشرفت کار و فرم تمدید سنوات

 | تاریخ ارسال: 1399/9/30 | 
دانشجویان دکتری ترم ۸ و بالاتر

با توجه به مصوبات گروه‌های تخصصی دانشکده مبنی‌بر لزوم ارائه گزارش پیشرفت کار قبل از ثبت‌نام ترم آینده و منوط‌بودن تمدید سنوات به ارائه گزارش پیشرفت کار، لازم است کلیه دانشجویان مقطع دکتری ترم ۸ و بالاتر حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۲۲ فرم تمدید سنوات و گزارش پیشرفت کار (از صفحه مقررات دکتری دریافت کنید) را به صورت تایپ شده تکمیل و به اساتید راهنمای خود تحویل دهند.

سایر دانشجویان دکتری

ضمناً سایر دانشجویان برای ثبت نام ترم آینده لازم است نسبت به تکمیل فرم گزارش پیشرفت کار (از صفحه فرم‌های کارشناسی ارشد دریافت کنید) اقدام نموده و آن را برای تایید به ایمیل استاد راهنمای خود ارسال نمایند.

CAPTCHA