برنامه سمینار کارشناسی ارشد ورودی ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
 
سمینار کارشناسی ارشد

سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ در تاریخ ۱۸-۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. با توجه به توصیه‌های بهداشتی دانشگاه، این دوره از سمینارهای کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی کاملا به صورت برخط (آنلاین) برگزار می‌شود. مطابق برنامه و زمان‌بندی ارایه شده، هر دانشجوی سخنران خلاصه‌ای از مطالعات مروری خود در زمینه پژوهشی مربوطه را ارایه خواهد نمود. در این برنامه، مهارت دانشجویان در ارایه سخنرانی علمی ـ پژوهشی ارزیابی خواهد شد. جلسات سمینار زیرنظر استاد سمینار و اساتید راهنمای دانشجویان برگزار می‌گردد. سایر دانشجویان کارشناسی ارشد درس سمینار به عنوان مخاطب در جلسات آنلاین سمینار شرکت می‌کنند. درس سمینار بخشی از برنامه‌ی آموزش و پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد است.

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ بخوانند:


لطفا برنامه برگزاری سمینارهای کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ را دریافت نمایید. 
در فایل PDF برنامه، جدول زمان‌بندی سمینارها، فهرست سخنران‌ها، لینک ورود به جلسه‌ها و راهنماهای لازم آمده است.


 
 CAPTCHA