منابع آزمون جامع دکتری

 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 | 
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری 
  1. در مورد آزمون جامع ترم دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تصمیمات زیر اخذ شد:
زمان آزمون: ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
منابع آزمون:
نام درس
ترمودینامیک مواد Introduction to the Thermodynamics of Materials, David Gaskell, ۶th Edition (۲۰۱۸), Chapters ۱-۳, ۵-۷ and ۹
خواص فیزیکی مواد Materials Science and Engineering: An Introduction, William D. Callister, ۱۰th Edition (۲۰۱۸), Chapters ۱-۵ and ۹-۱۱
خواص مکانیکی مواد Materials Science and Engineering: An Introduction, William D. Callister, ۱۰th Edition (۲۰۱۸), Chapters ۶-۸
 
  1. منابع آزمون جامع از آبان ۱۴۰۱ به شرح زیر خواهند بود:
نام درس
ترمودینامیک مواد Introduction to the Thermodynamics of Materials, David Gaskell, ۶th Edition (۲۰۱۸), Chapters ۹-۱۳
خواص فیزیکی مواد Materials Science and Engineering: An Introduction, William D. Callister, ۱۰th Edition (۲۰۱۸), Chapters ۱-۵ and ۹-۱۱
خواص مکانیکی مواد Mechanical Metallurgy, George Dieter, ۱۹۸۸, Pages ۱۰۳-۳۲۴
 

فایل منابع آزمون جامع دکتری
CAPTCHA