کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/10/5 | 
دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در المپیاد علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی سال ۱۴۰۰ شرکت نمودند. باعث افتخار دانشکده است که از بین دانشجویان شرکت کننده، خانم مهیا عزیزی رتبه ی ۱۴ بیست و ششمین دوره ی المپیاد علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی را دریافت نمود. المپیادهای علمی دانشجویی هر سال در رشته های مختلف علمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد. 

http://olympiad.sanjesh.org/Fa/Content.aspx?ID=۳۶۵
 
     CAPTCHA